D l a   b ł ę k i t u   i s t n i e j ę   n a p r a w d ę

” S z y s z e c z k a ”   (tytuł wiersza)


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *