Weź suwerena ? słowo niepodległe
co mu tak trudno wybić się na niedosłowność

weź słońce albo wiatr ? walutę saren
morza wenecki ołtarz ? dostałem od ryb
że wielbię ich tańce
jak echo po każdym twoim słowie
są na zawsze ? coś musi być na zawsze

weź talara ? ma swoja wagę
tysiąca wojen wypraw ukrzyżowań

weź kamień nagrzany ? przed chwilą
rozkwitała na nim salamandra
która wie wszystko za nas ? lepiej ?spokojniej
i przyjaźnić się godzien z nią Grek Zorba

weź tynfa ? może cię oszuka
że już potrafię obrócić wszystko w żart


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *