Szkice węgielkiem ” Nauczyciel „

S z k ic e    w ę g i e l k i e m

N A U C Z Y C I E L

 

Nie masz talentu

Każdemu się to może przytrafić.

Jednakże ty nie masz talentu  –  a mimo to piszesz.

Są trzy wyjścia.

Nie pisać  –  ale to by cię zabiło.

Podpisywać utwory :   ” Taki-a-taki , beztalencie.”

Uporczywie zapoznawać się z dorobkiem poetyckim

w całym piśmiennictwie.

Każdemu wierszowi postawić kawę

zapewnić godziwą zapłatę

i błagać   U C Z   M N I E .

– – – – – – – – – – – – –

MAJ 2013


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *